Bombes alimentàries

A Boada Tecnologia oferim un fantàstic servei de venda de bombes alimentàries amb un ampli catàleg de productes. Disposem de tot tipus de bombes alimentàries, com per exemple, la nostra bomba centrífuga autoaspirant, la bomba de rodet flexible, amb motor directe o amb politjes, mono, la nostra bomba peristàltica i de pistó. Opcionalment, podreu disposar també de bombes alimentàries amb variador mecànic o electrònic.

La bomba centrífuga alimentària autoaspirant Novax està fabricada amb cos d’acer inoxidable, perfecte per al transvassament de líquids alimentaris i enològics on no aspirarem en càrrega. A més, podem oferir aquesta bomba als nostres clientes amb diferents potèncias fins a una potència màxima de 3CV.

Un dels productes més demanats en el nostre servei de venda de bombes peristàltiques és la nostra bomba peristàltica PP70, amb una capacitat que va des dels 500 fins als 26.000 litres per hora. Aquesta bomba disposa de variador electrònic de velocitat i pressòstat per poder omplir barriques. Fabricada completament en acer inoxidable.

Altres bombes alimentàries incloses en el gran catàleg de Boada Tecnologia: bombes de pistons, bombes de rodet flexible, bombes de rotor helicoïdal, bombes de politja, etc…